Jelenlegi hely

Alacsonyabb biztonsági osztály jóváhagyása

A szervezet adatkezelésével érintett elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását alapértelmezés szerint a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet 1. melléklete alapján kell elvégezni.

Amennyiben bármely Ügyfelünk bármely elektronikus információs rendszerére a jogszabályi alapértelmezettnél alacsonyabb biztonsági osztályt kíván megállapítani, a hatóság felé írásbeli kérelmet kell benyújtania.

A kérelemhez csatolni kell:

  • az eltérő biztonsági osztályba sorolás alapjátul szolgáló kockázatelemzés dokumentációját,
  • a kérelem tárgyát képező elektronikus információs rendszerről szóló NEIH-OVI űrlapnak a kívánt biztonsági osztály szerint kitöltött példányát (letölthető az Űrlapok menüpontból).

A kérelem egyszerre több elektronikus információs rendszerre is vonatkozhat, ez esetben a csatolt kockázatelemzési dokumentációnak mindegyikre ki kell térnie, és a NEIH-OVI űrlapot minden egyes rendszerről külön csatolni kell.

A kérelem beadásának módjára egyebekben a Kötelező tájékoztatás menüpontban foglalt adatbejelentés módja az irányadó.