Jelenlegi hely

Regisztráció

Ahhoz, hogy Ügyfelünk az Ibtv. 15. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti adatbejelentést megtehesse, a hatóság felé meg kell tennie az Ibtv. 12. § a) pontja, illetve 15. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatszolgáltatást. Ez technikailag a 42/2015. (VII. 15.) BM rendelet 2. §-a szerinti regisztráció keretében történik.

Ha a regisztrációt az ügyfél szervezet kezdeményezte, akkor az kérelemre induló hatósági eljárásnak minősül. Ha a regisztrációt az ügyfél szervezet a hatóság felszólítására végezte el, akkor arra a hivatalból induló eljárás szabályait kell alkalmazni.

A regisztráció menete:

 1. Az ügyfél szervezet munkatársa a NEIH-REG ÁNYK-űrlapot kitöltve feladja
  a) a szervezet hivatali kapujáról a NEIH hivatali kapujára, vagy
  b) PDF-be átalakítva, a szervezet vezetőjének elektronikus aláírásával ellátott e-mailben a hatóság adatbejelentésre fenntartott elektronikus postafiókjára

 2. Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy a NEIH-REG ÁNYK-űrlapot feladja
  a) saját Ügyfélkapujáról a NEIH hivatali kapujára feladott NEIH-REG űrlapon, vagy
  b) PDF-be átalakítva saját, 1. pont szerint regisztrált elektronikus postafiókjáról a hatóság adatbejelentésre fenntartott elektronikus postafiójára.

 3. A 42/2015. (VII. 15.) BM rendelet 2. § (3) bekezdése a technikai feltételek tartós hiánya miatt nem alkalmazható.

A NEIH-REG űrlap 1. oldala az Ibtv. 15 § (1) bekezdés a) pontja szeritnti adatokat, 2. oldala az Ibtv. 15. § (1) bekezdés c) pontja és a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 7. § szerinti adatokat tartalmazza.

Ha az érintett szervezet nemzetbiztonsági védelem alá esik [2009/2015 (XII. 29.) Korm. határozat 1. melléklete], akkor az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy kinevezésére vonatkozóan a Kormányzati Eseménykezelő Központ (GovCERT) előzetes véleményezési jogot gyakorol [Ibtv. 11. § (5) bekezdés]. Regisztrációs kérelem benyújtása esetén a NEIH megkéri a GovCERT tájékoztatását, hogy a véleményezés megtörtént-e: ha nem, akkor a NEIH az eljárást felfüggeszti, amíg az ügyfél a GovCERT véleményét beszerzi.

A hatóság a nyilvántartásba vételről, illetve az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy jogszabály szerinti megfelelőségéről határozatot hoz, melyet az ügyfél szervezettel közöl.

Ha az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy megváltozik, a regisztrációt a fentiek szerint meg kell ismételni.