Jelenlegi hely

Adatbejelentés

Az Ibtv. 15. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti kötelező adatszolgáltatást a 42/2015. (VII. 15.) BM rendelet 3. és 5. §-a alapján, sikeres regisztrációt követően lehet megtenni.

Ha az adatbejelentést az ügyfél szervezet kezdeményezte, akkor az kérelemre induló hatósági eljárásnak minősül. Ha az adatbejelentést az ügyfél szervezet a hatóság felszólítására tette meg, akkor arra a hivatalból induló eljárás szabályait kell alkalmazni.

Az adatbejelentés menete:

Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy a NEIH-DOK ÁNYK-űrlapot feladja
a) a tájékoztatásra szánt dokumentum csatolásával, saját ügyfélkapujáról a hatóság hivatali kapujára, vagy
b) PDF-be átalakítva, a tájékoztatásra szánt dokumentumokkal együtt csatolva, saját regisztrált elektronikus postafiókjáról a hatóság elektronikus adatbejelentésre kijelölt elektronikus postafiókjára.

A NEIH-DOK űrlap 1. oldala az Ibtv. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, 2. (sokszorozható) oldalának 1-1 példánya az egyes mellékelt dokumentumok leíró adatait tartalmazza. 

Informatikai biztonsági szabályzatot illetve cselekvési tervet a szervezet vezetője által aláírt változatban, PDF-ben kell csatolni.

Az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba sorolásának eredményét és az ahhoz fűződő védelmi intézkedéseket NEIH-OVI űrlapon kell rögzíteni. A NEIH-OVI űrlapot minden azonosított rendszerre külön példányban kell kitölteni, ezeket XML-be alakítva kell csatolni. A biztonsági osztályba sorolás eredményét az informatikai biztonsági szabályzatban is rögzíteni kell.

A szervezet, illetve az Ibtv. 9. § (2) bekezdés szerinti szervezeti egységek biztonsági szintbe sorolását és az ahhoz fűződő védelmi intézkedéseket NEIH-SZVI űrlapon lehet rögzíteni. A NEIH-SZVI űrlapot egy példányban kell kitölteni, ezt XML-be alakítva kell csatolni. A biztonsági szintbe sorolás eredményét az informatikai biztonsági szabályzatban is rögzíteni kell.

A hatóság az adatok nyilvántartásba vételéről elektronikus úton, az elektronikus kiadmányozás akadályoztatása esetén postai úton tájékoztatja ügyfeleit.

Az informatikai biztonsági szabályzat, NEIH-OVI vagy NEIH-SZVI űrlap tartalma megváltozik, akkor a megváltozott dokumentumokat a fentiek szerint, a változást követő 8 napon belül be kell jelenteni.